Achtergrond

De Grebbelinie als verdedigingswerk diende om de vijand die uit het oosten kwam tegen te houden. Vele zullen niet weten dat er reeds in 1744 gestart is met de bouw van de Grebbelinie.

De Grebbelinie ligt in het oosten van de provincie Utrecht, op de overgang van de Heuvelrug naar de Gelderse Vallei. Het is een zogenaamde waterlinie. De linie loopt van de Nederrijn bij de Grebbeberg, via Veenendaal en Amersfoort naar Spakenburg. In het landschap zijn nog veel elementen van de Grebbelinie terug te vinden.

De Grebbelinie is in het verleden in militair opzicht altijd een vertragingslinie geweest, om de militairen de gelegenheid te geven de Hollandse waterlinie goed in stelling te brengen.

In de Tweede Wereld oorlog werd van de Grebbelinie een hoofdverdedigingslinie gemaakt, voorzien van loopgraven en kazematten. Deze laatste voorzieningen zijn voor een groot deel aangelegd in de voormobilisatie die begon in eind augustus 1939.

De oorlogshandelingen in de regio Woudenberg, Scherpenzeel en Renswoude, met in het bijzonder rondom de Grebbelinie, zijn hier duidelijk in beeld gebracht. In de meidagen van 1940 kwam met name Scherpenzeel zwaar onder artillerievuur te liggen van de Nederlandse militairen, om de oprukkende Duitsers tegen te houden.

> Lees meer over veldpost